scroll to top

Spotkanie wewnętrzne Operatora z beneficjentami

1 sierpnia br. w sali 302 Chemadexu o godz. 11.00. odbędzie się spotkanie Operatora Programu z beneficjentami oraz komórkami zaangażowanymi do realizacji projektów predefiniowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach NMF 2009-2014.

Omówiony zostanie stan wdrażania projektów, a także trudności i błędy najczęściej pojawiające się we wdrażaniu.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów i pytań (na adres nmf@ms.gov.pl), które omówimy na spotkaniu.