scroll to top

Spotkanie robocze Kierownika Projektu w dniu 11.12.2014

W dniu 11.12.2014 Kierownik Projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”, spotkał się z grupą członków Zespołu Projektowego – Konsultantami w obszarze architektury rozwiązań i utrzymania systemów oraz pracownikami DIRS odpowiedzialnymi za utrzymanie aplikacji i bezpieczeństwo informacji.

Na spotkaniu Kierownik Projektu przedstawił aktualny stan realizacji projektu oraz kierunki dalszych działań wynikające z ustaleń podjętych na posiedzeniu Komitetu Sterującego.

W trakcie spotkania przedyskutowano możliwe występujące zagrożenia i ryzyka wynikające z zastosowania określonych technologii w rozwiązaniach usługi poczty centralnej.