scroll to top

Spotkanie promujące „Poradnik 12+”

DSC_0130 - KopiaZ udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz organizacji pozarządowych odbyło się 4 sierpnia 2015 r. w siedzibie ministerstwa spotkanie promujące „Poradnik 12+” wydany w ramach projektu Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawemu.

Poradnik przygotowany został z myślą o młodzieży w wieku od 12 do 18 roku życia. Głównym jego celem jest zapoznanie małoletnich z zagadnieniami prawnymi oraz prawami i obowiązkami świadka lub ofiary przestępstwa.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat działań edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili swoje propozycje dotyczące kanałów dotarcia z informacją o Poradniku 12+ do jak najszerszej grupy odbiorców.

DSC_0137Dotychczas w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawemu” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizowano działania m.in. w obszarach:
• Warsztaty edukacyjne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- dotychczas przeprowadzono łącznie 300 warsztatów, w których uczestniczyło ponad 9000 uczniów.
• Przeprowadzono medialną lekcję prawa z udziałem Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ambasadora Królestwa Norwegii.
• W ramach II tury warsztatów zrekrutowano 264 szkół gimnazjalnych i 242 ponadgimnazjalnych, w których w okresie wrzesień – styczeń zostaną przeprowadzone warsztaty.
• Stworzono nowatorskie narzędzie edukacyjne, nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli – Poradnik prawny dla młodzieży w wieku 12-18 lat („Poradnik 12+”).