scroll to top

Spotkanie podsumowujące 2015 r.

W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów w ramach Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Każdy z beneficjentów projektów przedstawił dotychczasowe osiągniecia, omówił najważniejsze problemy w realizacji projektów oraz doświadczenia z kolejnego roku wdrażania programu.

Najczęściej wskazywane problemy dotyczyły komplikacji w realizacji zamówień publicznych oraz współpracy z wykonawcami. Beneficjenci wskazywali również na bieżące problemy w zakresie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi MS.

Operator Programu omówił podczas spotkania problemy z właściwym planowaniem harmonogramów projektów oraz nieskuteczne zarządzanie ryzykami w projekcie skutkujące pojawianiem się problemów w realizacji.

Zebrane doświadczenia pozwolą na doskonalenie zespołów i poprawę zarządzania projektami.