scroll to top

Spotkanie organizacyjne z podmiotami realizującymi zadanie “Wsparcie Ośrodków”.

spotkanie organizacyjne z podmiotamiW dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z podmiotami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu do realizacji zadania Wsparcie Ośrodków.

Zadanie będzie polegało na udzielaniu bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w m.in. wybranych miejskich ośrodkach pomocy społecznej, komisariatach policji, jednostkach organizacyjnych prokuratury, z którymi współpracę nawiązały wyłonione w drodze otwartego konkursu podmioty.

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podczas spotkania omówione zostały wszelkie kwestie związane ze współpracą z Ośrodkami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – tak przez okres realizacji zadania będą nazywane miejsca udzielania bezpłatnej pomocy.