scroll to top

Spotkanie Operatorów w Brukseli

W dniach 18-19 lutego 2014 r. w siedzibie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli odbyło się spotkanie Operatorów Programów dotyczących obszaru wymiaru sprawiedliwości ze wszystkich państw – beneficjentów funduszy norweskich tj. Bułgarii, Republiki Czeskiej, Litwy, Rumunii i Polski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele partnera Programu z Kraju Darczyńców – Norweskiej Krajowej Administracji Sądów oraz Rady Europy i Komisji Europejskiej.

W czasie spotkania omawiane były doświadczenia we wdrażaniu programów w poszczególnych krajach; przedstawiono także krótkie informacje na temat oczekiwań Darczyńców co do sposobu realizacji zadań operatorów programu.

Jednym z głównych efektów spotkania było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy poszczególnymi krajami-beneficjentami funduszy norweskich, co w przyszłości może skutkować realizacją wspólnych przedsięwzięć wspierających rozwój wymiaru sprawiedliwości.