scroll to top

Spotkanie Operatora z beneficjentami

Dziś – 1 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Operatora Programu odbyło się spotkanie z beneficjentami projektów predefiniowanych oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowanymi do wdrażania  programu.

W spotkaniu wzięło udział 20 osób.  Tematami przewodnimi były następujące zagadnienia:

  1. Informacja o aktualnym stanie wdrażania Programu
  2. Szacowane wartości zamówienia
  3. Wnioski o płatność WOP, dobre praktyki i błędy

Na najbliższe dni Operator Programu planuje serię dwustronnych spotkań z poszczególnymi beneficjentami  poświęcone omówieniu konkretnych problemów we wdrażaniu.