scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

09.03.2015

W dniu 9 marca br. w budynku głównym Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela norweskiego Partnera Projektu – pana Wiggo Storhaug Larssen’a (Sędzia Sądu Apelacyjnego), przedstawicielek Agrotec Polska Sp. z o.o., Wykonawcy badania „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” – pani Agnieszki Rudolf (Kierownik zespołu badawczego) i pani Marty Cichowicz (Członek zespołu badawczego), oraz przedstawicielek Ministerstwa Sprawiedliwości, Beneficjenta Projektu (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka) – pani Marzeny Kruk (Kierownik zespołu projektowego), pani Magdaleny Bochińskiej (Członek zespołu projektowego) i pani Agaty Oklej (Członek zespołu projektowego).

W trakcie spotkania uczestnicy omówili dotychczas zebrane częściowe wyniki ww. badania (w przedmiocie: 1. zdefiniowania potrzeb szkoleniowych w zakresie mediacji wśród sędziów, prokuratorów i mediatorów; 2. zdefiniowania trafnych form i doboru adresatów społecznej kampanii informacyjnej o tematyce mediacyjnej).

Ponadto, przedstawiciele Partnera Projektu, Wykonawcy badania oraz Beneficjenta Projektu skonsultowali założenia dotyczące pozostającej do realizacji 3. części badania – zdiagnozowania stanu stosowania mediacji i przyczyn niskiej popularności mediacji wśród praktyków wymiaru sprawiedliwości oraz wśród społeczeństwa (wraz ze wskazaniem rekomendacji działań, które spowodują wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji).