scroll to top

Spotkanie informacyjne projektu w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

W dniu 9 lipca 2015 r. w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie kluczowych osób związanych z projektem, w tym między innymi Operatora Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Zarządu projektu.

W ramach prezentacji omówiony został bieżącego stan realizacji projektu oraz prace planowane w najbliższym czasie. Istotnym punktem w części omawiania spraw bieżących, temat dotyczący ogłoszenie dwóch zamówień publicznych do końca czerwca 2015 r. w zakresie obejmującym dostawę, instalację i konfigurację systemu usługi katalogowej i uwierzytelniania, centralnej poczty elektronicznej, systemu zarządzania tożsamością, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, udzielenie gwarancji na dostarczone produkty oraz organizację dwóch konferencji, inicjującej oraz podsumowującej i projekt.

Warto wspomnieć, iż spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy licznie wypełnili salę konferencyjną i czynnie brali udział w spotkaniu.

 

20150709_114511 20150709_113503 20150709_113118