scroll to top

Spotkanie inaugurujące projekt (kick-off meeting)

W dniu 04 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie otwierające projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” (kick-off meeting).

W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Komitetu Sterującego Projektu, członkowie Zespołu Projektowego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Operatora  Programu:  „Poprawa skuteczności wymiaru Sprawiedliwości”.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu – Pan Radosław Stępień.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Operatora Programu – Pan Adam Niedzielski, którego wystąpienie uzupełnił (prezentacja) Pan Tomasz Gajewski. Przedstawili podstawowe działania Norweskiego Mechanizmu Finansowania, cele Programu i cele Projektu, jak również umiejscowienie Projektu w strategii resortu sprawiedliwości (konsolidacja sądownictwa).

Dalej, ze strony Beneficjenta Projektu (DIRS MS)  prezentację przedstawił Kierownik Projektu – Pan Maciej Jabłonecki. Przedstawił Zespół Projektowy i role członków Zespołu.  Omówił założenia projektu, zadania Zespołu Projektowego i zasady współpracy między uczestnikami projektu, a także najbliższe działania w projekcie.

W drugiej części spotkania, odbyły się warsztaty członków zespołu merytorycznego dotyczące prac nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.

 

Prezentacja-ogolna-NMF_04-11-2014(DSD)

Prezentacja_kick-off_04-11-2014.ppt