scroll to top

Spotkania Komitetów Sterujących Projektów nr 4, 5 i 6

W dniu 29 sierpnia br. planowane są spotkania Komitetów Sterujących Projektów:

- Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu,

- Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym,

- Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 

współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Spotkania odbędą się w dniu 29 sierpnia br. w godzinach 12:00-14:00, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19 (sala konferencyjna na III piętrze).