scroll to top

Śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 17 grudnia br. o godz. 8:30 w budynku głównym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, na którym za pośrednictwem dziennikarzy opinia publiczna zostanie poinformowana o aktualnym etapie realizacji Projektu nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” oraz o dalszych planowanych działaniach.

Przy okazji tego spotkania Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka przedstawi aktualny stan realizacji pozostałych dwóch projektów prowadzonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Projektu nr 4 “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym” oraz Projektu nr 5 “Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”.

Ponadto, z uwagi na współpracę przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Gospodarki w obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów, na przedmiotowym spotkaniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj przedstawi projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.