scroll to top

Śniadanie prasowe z udziałem przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości

www.sxc.hu

www.sxc.hu

17 grudnia br. odbędzie się śniadanie prasowe z udziałem Ministra Sprawiedliwości, na którym za pośrednictwem dziennikarzy opinia publiczna zostanie poinformowana o aktualnym etapie realizacji projektów prowadzonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projektu nr 4 “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”
Projektu nr 5 “Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”
Projektu nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” .

Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka przedstawi aktualny stan realizacji powyższych projektów.

Aktualnie trwają ustalenia dotyczące szczagółów przedmiotowego spotkania.