scroll to top

Śniadanie prasowe

plakat-pokrzywdzeni-2015-v3We wtorek  dniu 17 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się śniadanie prasowe z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Wojciecha Węgrzyna, oraz zaproszonych dziennikarzy.

Tematem spotkania był rozpoczynający się 23 lutego Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pokrzywdzonym oraz nowa forma pomocy pokrzywdzonym realizowana od stycznia 2015 r. przez Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.