scroll to top

Seminarium „Uzasadnienia orzeczeń sądów a Europejski Trybunał Praw Człowieka – jak unikać wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich pełniący rolę Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych organizuje w dniach 28-29 września 2015 r. w Lublinie seminarium pn. „Uzasadnienia orzeczeń sądów a Europejski Trybunał Praw Człowieka – jak unikać wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji”.

Seminarium jest częścią cyklu seminariów pn. „Uzasadnianie orzeczeń sądowych w świetle  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako integralna część metodyki pracy sędziego”, które organizowane jest przez Operatora Programu PL 16 we współpracy z  Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Norweską Krajową Administracją Sądów, Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii, Krajową Administracją Sądów Republiki Litewskiej oraz Radą Europy.

Celem organizacji cyklu seminariów jest ułatwienie praktycznego zastosowania przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności podczas sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych.

Seminarium pn. „Uzasadnienia orzeczeń sądów a Europejski Trybunał Praw Człowieka – jak unikać wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji” poświęcone będzie uzasadnieniom orzeczeń sądowych w sprawach karnych.

Do uczestnictwa w seminarium zachęcamy sędziów sądów rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad udziału w seminarium znajdują się na stronie KSSiP.