scroll to top

Seminarium otwierające Program

10 grudnia 2013 r. w Warszawie odbędzie się seminarium rozpoczynające realizację Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.”

Na spotkaniu zostaną przedstawione działania, które będą wdrażane w ciągu najbliższych miesięcy w polskim wymiarze sprawiedliwości. Goście dowiedzą się więcej na temat finansowanych z funduszy norweskich działań dotyczących poprawy zdolności administracyjnych sądów, usprawnienia zarządzania sądami, wsparcia osób pokrzywdzonych, edukacji prawnej, a także rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele beneficjentów projektów, sądów, korporacji prawniczych czy organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze powiązanym tematycznie z realizowanym Programem. Planowany jest również udział przedstawicieli Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.