scroll to top

Seminarium otwierające Program 10 grudnia 2013 r.

10 grudnia w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się seminarium rozpoczynające realizację Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.” Goście obecni na spotkaniu dowiedzieli się o  finansowaniu z funduszy norweskich działań dotyczących poprawy zdolności administracyjnych sądów, usprawnienia zarządzania tymi organami, wsparcia osób pokrzywdzonych, edukacji prawnej, a także rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Seminarium otworzyli Pan Jerzy Kozdroń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pan Karsten Klepsvik – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, wiceprezesi Sądów Apelacyjnych, przedstawiciele beneficjentów, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych, działających w obszarach tematycznych objętych Programem.

Na wydarzeniu wspomniano o strategii systemu wymiaru sprawiedliwości. Poruszono kwestie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, usprawnienia pracy sądów, a także nowoczesne metody zarządzania sądami. Kolejnym elementem wydarzenia było zagadnienia dotyczące wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym. Przedstawiono najważniejsze cele, rezultaty, produkty, które będą osiągane wraz z wdrożeniem projektów predefiniowanych.  Seminarium zakończył wspólny lunch.

Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.