scroll to top

Seminarium dotyczące systemu zarządzania strategicznego i implementacji strategii

25 i 26 czerwca br. delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła wizytę studyjną w Trondheim, w Norwegii. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie budowania i wdrażania strategii w sądownictwie.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach sieci współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Norweską Administracja Sądów (NCA) i zostało sfinansowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym.

Program seminarium obejmował dwa główne tematy: budowę oraz wdrażanie strategii. W ramach tych części uczestnicy zaprezentowali aktualny stan prac w ich państwach. Po każdej z prezentacji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi.

Podsumowując pierwszy dzień seminarium uczestnicy zgodzili się, że identyczne ramy czasowe omawianych polskiej i norweskiej strategii pozwoliły na wyciągnięcie interesujących wniosków, które pomogą w przyszłych pracach strategicznych.

Drugi dzień seminarium poświęcony był zagadnieniu wdrażania strategii – NCA przeprowadziło warsztat w zakresie metod wdrażania strategii. Przedstawiciele polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentowali system zarządzania portfelem projektów w MS. Dzień zakończyło wspólne rozwiązanie ćwiczenia dotyczącego metod aktualizacji strategii oraz decydowania o doborze wskaźników ilościowych i jakościowych w strategii.

Seminarium zostało podsumowane jako inspirujące dla obu delegacji  – pozwoliło pozyskać wiedzę o podejściu do zarządzania strategicznego, wskaźnikach używanych do monitorowania strategii oraz schemacie jej wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami.

Co istotne, podkreślono wartość dodaną inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń – przekazana wiedza i dobre praktyki pozwolą bowiem skorzystać z doświadczeń partnerów zagranicznych.