scroll to top

Seminarium dotyczące Centralnej Aplikacji Systemowej Użytkowników Sądowych

W dniu 30 listopada br. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyli wizytę studyjną w Norweskiej Administracji Sądów (NCA) w Trondheim. Spotkanie dotyczyło pomocy w ocenie założeń dla planowego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu Centralnej Aplikacji Systemowej Użytkowników Sądowych (CaSuS) zawartych w przygotowywanym Studium Wykonalności. Projekt CaSusu ma na celu budowę rozwiązań informatycznych ułatwiających dostęp do usług wymiaru sprawiedliwości za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej. Efektem realizacji projektu będzie udostępnienie e-usług umożliwiających elektroniczną komunikację z sądem m.in. w zakresie złożenia pozwu oraz wymiany korespondencji w prowadzonej sprawie.

Wizyta została sfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. W spotkaniu wzięło udział 5 osób – przedstawiciele Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departamentu Strategii  Deregulacji oraz Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, którzy są członkami Zespołu Projektowego CaSuS.

Seminarium było okazją do zapoznania się z rozwiązaniami norweskimi, a w szczególności z systemem LOVISA, który służy do obsługi spraw sądowych oraz nowym portalem umożliwiającym elektroniczną komunikację z norweskim wymiarem sprawiedliwości (złożenie pozwu do sądu oraz wymiana korespondencji między sądem oraz stronami postępowania). Tematem wizyty była prezentacja założeń sytemu CaSuS, oraz porównanie ich z założeniami i efektami prac Norweskiej Administracji Sądów w tym zakresie. Reprezentanci strony Polskiej mieli okazję zapoznania się z procesem wdrożenia portalu, możliwościami funkcjonalnymi oraz dalszymi planami rozwoju. Spotkanie umożliwiło również wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania projektami oraz wdrażania rozwiązań informatycznych z obszaru wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie z ekspertami norweskimi pomogło wskazać najistotniejsze elementy przyszłych rozwiązań w zakresie budowy e-usług systemu CaSus oraz  zidentyfikować najistotniejsze zagadnienia projektowe mogące mieć wpływ na realizację projektu.