scroll to top

Seminarium dla sędziów w Bukareszcie

W dniach 7-8 kwietnia  br. w Bukareszcie odbyło się kolejne z cyklu seminarium dla sędziów (pierwsze odbyło się w Lublinie), poświęcone stosowaniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  w kontekście uzasadniania wyroków.

Jednym z celów seminarium było wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Operatorem Programu PL 16 a stroną norweską. Jest to pierwsze multilateralne przedsięwzięcie w obszarze wymiaru sprawiedliwości finansowane z funduszy norweskich, w którym poza partnerem norweskim, wzięli udział operatorzy programów  z Rumunii, Litwy i Czech.

W seminarium w Bukareszcie uczestniczyli sędziowie z Polski, Norwegii, Rumunii, Czech i Litwy.  Polskę reprezentowało 9 sędziów z różnych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, orzekających w wydziałach karnych.

Celem seminarium było sprawienie,  by Europejska Konwencja Praw Człowieka stała się widocznym elementem działalności orzeczniczej sędziów krajowych, poprzez skupienie się na metodologii konstruowania uzasadnień oraz na samym uzasadnieniu  wyroku jako  podstawowym wymogu  sprawiedliwego procesu.

Seminarium było złożone z wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie praw człowieka – trenerów krajowych szkół sadownictwa, profesorów prawa oraz sędziów sądów najwyższych i konstytucyjnych z Norwegii, Republiki Czeskiej, Litwy i Rumunii. Polskę reprezentował Pan sędzia Szymon Janczarek, obecnie delegowany do pełnienia funkcji prawnika w  Radzie Europy – Departamencie Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizacja cyklu seminariów została sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków krajowych, w jego organizację zaangażowana była również Rada Europy jako inicjator Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP).

Fot. MS

Prezentacje:

1. Republika Czeska - Judicial reasoning: comparative analysis.

2. Republika Czeska - ECHR and the minimum requirements for the judicial reasoning.

3. Norwegia - ECHR article 8 and the reasoning of national judicial decisions.

Informacje na temat poprzedniego seminarium znajdziesz tutaj.