scroll to top

Ruszyły szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji

Szkolenie w Łodzi w dniach 13-15 stycznia br. (Hotel Iness, ul. Wróblewskiego 19/23 w Łodzi) to pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych w styczniu i lutym 2016 r. w 10 miastach wojewódzkich, w ramach Projektu “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Grupami docelowymi przedmiotowych szkoleń są sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy i funkcjonariusze Policji.

Każde szkolenie trwa 3 dni i składa się z następujących sesji:

Sesja I (1. dzień szkolenia): szkolenie jednolite merytorycznie dla wszystkich grup szkoleniowych podzielonych w salach na grupy po 20-25 osób,

Sesja II (2. dzień szkolenia: szkolenie zróżnicowane merytorycznie dla zainteresowanych uczestników według stworzonych wcześniej list zgłoszeniowych,

Sesja III (3. dzień szkolenia): konferencja podsumowująca dla wszystkich uczestników szkolenia.

W ramach wszystkich 10 szkoleń zostanie przeszkolonych łącznie 840 osób. Organizatorem szkoleń jest PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k.

Wkrótce więcej szczegółów.