scroll to top

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi organizacji i realizacji 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych

Wykonawcą usługi będzie Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie. Oferta wykonawcy była najkorzystniejsza. Zadania  w ramach organizacji i realizacji warsztatów:

  1. Opracowanie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz psychologiem autorskiego programu edukacyjnego.
  2. Opracowanie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz psychologiem autorskich materiałów edukacyjnych.
  3. Zaangażowanie wysokowykwalifikowanej kadry trenerskiej o wykształceniu prawniczym oraz doświadczeniu trenerskim.
  4. Przeprowadzenie 2-godzinnych warsztatów edukacyjnych nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w 150 szkołach ponadgimnazjalnych.

Więcej na temat postępowania przetargowego znajdą Państwo pod tym linkiem.