scroll to top

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi administracji dokumentów i logistycznej koordynacji w terenie 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych

Wykonawcą usługi będzie RCS Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Oferta wykonawcy była najkorzystniejsza. Zadania RCS Sp. z o.o. w ramach organizacji i realizacji warsztatów:

  1. Bieżąca współpraca z pracownikami Zamawiającego.
  2. Bieżąca współpraca z wykonawcą wskazanym przez Zamawiającego oraz współpraca z placówkami edukacyjnymi.
  3. Kontrola minimum 30 % warsztatów i sporządzenie protokołów kontrolnych.
  4. Zbieranie, weryfikacja, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających zrealizowanie warsztatu oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Zamawiającego.
  5. Kontrola realizacji harmonogramu
  6. Miesięczne raportowanie do Zamawiającego na temat przebiegu warsztatów oraz prowadzenie statystyk.
  7. Opracowanie końcowego raportu ewaluacyjnego, wraz z wnioskami i uwagami.

Więcej na temat postępowania przetargowego znajdą Państwo pod tym linkiem.