scroll to top

Rewizyta w Oslo przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje

W związku z przygotowaniami do wdrożenia projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postepowaniu karnym w ramach programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, realizowanym w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową, w dniach 20 i 21 maja 2014 r. miała miejsce rewizyta w Oslo przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje. Wcześniej, tj. w kwietniu br. z wizytą studyjną w Polsce przebywała delegacja Norweskiej Krajowej Administracji Sądów.

Podczas wizyty w Oslo stronie polskiej przedstawiono rozwiązania dotyczące systemu wspierania  świadków w postępowaniu sądowym, zapoznano ze specyfiką działania i dorobkiem  Norweskiego Czerwonego Krzyża w tym zakresie oraz przedstawiono funkcjonowanie tego systemu w praktyce. Szczególnie interesująca była prezentacja przygotowania sądu do rozpoznania tzw. sprawy 22 lipca (bardziej znanej jako sprawa Brevika) – przy okazji której okazało się, jak przydatnym i potrzebnym rozwiązaniem jest system wsparcia świadków.

W trakcie bezpośrednich rozmów ustalono szczegóły dalszych działań z udziałem Partnera.