scroll to top

Sprawozdanie z wizyt studyjnych organizowanych w Polsce i Norwegii w 2014 roku

DSC_0132W związku z wizytami studyjnymi w Warszawie i Oslo, które miały miejsce w dniach 1-2 kwietnia i 21-22 maja br., partnerzy projektu, tj. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Norweska Krajowa Administracja Sądowa, opracowały wspólnie raport z wyjazdów.

Wizyty miały na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w obu krajach.  Uczestnicy mieli okazję poznać zasady działania wymiaru sprawiedliwości w krajach partnerów, a także – dzięki wizytom w sądach – przekonać się o jego funkcjonowaniu w praktyce.  Doświadczenia z wyjazdów przyczynią się do pełnej realizacji projektu Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz zacieśnią współpracę między partnerami.

Raport z wizyty studyjnej w Polsce oraz Norwegii – pol. wersja językowa

Report on the study visits in Poland and Norway – eng. version