scroll to top

Rekrutacja uczestników do udziału w wizycie studyjnej

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące rolę Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, rozpoczęło rekrutację uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w Radzie Europy w Strasburgu, która odbędzie się w dniach 21-24 maja 2017 r. Przedsięwzięcie to organizowane jest we współpracy z Norweską Administracją Sądową – partnerem programu PL 16. W wizycie poza sędziami z Polski wezmą udział sędziowie z Norwegii.

Celem organizacji wizyty studyjnej jest ułatwienie praktycznego zastosowania przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zwiększenie wiedzy sędziów w zakresie standardów wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podczas wizyty uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pracownikami Rady Europy. Ponadto program wizyty zakłada udział w rozprawie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Do udziału w seminarium zachęcamy sędziów sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych posiadających znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, którzy nie uczestniczyli w organizowanych dotychczas wizytach studyjnych w Strasburgu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zakupi bilety lotnicze dla wszystkich uczestników wizyty na trasie Warszawa – Strasburg, Strasburg – Warszawa oraz dokona refundacji kosztów noclegów w Strasburgu. Organizator nie pokrywa kosztów diet w ramach delegacji służbowych uczestników wizyty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu do dnia 26 kwietnia br. na adres nmf@ms.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy