scroll to top

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa we Wrocławiu

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, gdzie istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu, został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, będącym jednym z ważniejszych produktów projektu, wymaganym do ogłoszenia postępowania przetargowego. Etap ten jest kluczowym dla wyłonienia wykonawcy strategicznych produktów projektu, które będą miarą sukcesu projektu.
DSC_0514