scroll to top

Raport metodologiczny: potrzeby szkoleniowe sędziów, prokuratorów i mediatorów oraz medialna strategia komunikacyjna

W wyniku badania przeprowadzonego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w ramach Diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji Beneficjent Projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości) otrzymał Raport metodologiczny zawierający informacje nt. 1. Potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów (w zakresie mediacji) oraz 2. Kierunków medialnej strategii komunikacyjnej (dotyczącej mediacji).

Raport ten stanowi bazę do opracowania formy i treści, a w dalszej kolejności do przeprowadzenia szkoleń w zakresie mediacji dla sędziów, prokuratorów i mediatorów oraz medialnej kampanii informacyjnej o tematyce mediacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Raportu metodologicznego (wersja w jęz. polskim oraz jęz. angielskim).

Raport metodologiczny (polski)

Raport metodologiczny (english)