scroll to top

Przeniesienie realizacji projektu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

W dniu 5. marca 2015 r. w wyniku zawartego porozumienia realizacja projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” została przeniesiona do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyspecjalizowana komórka Sądu o nazwie „Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa” realizuje szereg projektów informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, między innymi takich, jak: e-protokół – system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, wymiana danych pomiędzy sądami a policją i prokuraturą.

 

porozumienie pr1