scroll to top

Przedstawiciele Norweskiej Administracji Sądów z wizytą studyjną w Polsce

W dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. z wizytą studyjną w Polsce przebywają przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądów  – instytucji partnerskiej w projekcie predefiniowanym „Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”, którego Beneficjentem jest Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w MS.

Wizyty studyjne mają na celu zapoznanie się z systemami wparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi w Polsce i Norwegii i uzupełniają zakres projektu predefiniowanego.

Podczas wizyty w Ministerstwie goście spotkają się z Wiceministrem Wojciechem Węgrzynem oraz przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w MS.

Będą mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Podczas spotkania zostanie również zaprezentowana pozostała działalność Departamentu.

Po spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się wizyta w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań przy Fundacji „Dzieci Niczyje” w Warszawie.

W dniu 2 kwietnia br. Goście złożą wizytę w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 82), gdzie spotkają się z sędziami wydziału karnego, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe (ul. Terespolska), gdzie spotkają się z Prezesem Sądu, zwiedzą salę rozpraw, pokój przesłuchań dla dzieci i ofiar zgwałceń, a także Punkt Obsługi Interesantów.

Podczas tego dnia Goście zwiedzą również Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie (ul. Korotyńskiego).

Wizyta studyjna finansowana jest ze środków tzw. Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu.

Więcej o Funduszu Współpracy Dwustronnej:

http://nmf.ms.gov.pl/pl/wspolpraca-dwustronna/