scroll to top

Przedłużenie realizacji studiów podyplomowych (refundacji)

infoOpublikowano 19 lutego 2016 r.

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, uprzejmie informuje,  iż otrzymał zgodę na przedłużenie realizacji projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o kolejny rok.

W związku z powyższym został wydłużony okres trwania działania Studia podyplomowe do dnia 28 lutego 2017 r.

Mając powyższe na uwadze, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych przedstawicieli kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, dokonał zmian w treści Regulaminu w następującym zakresie:

1. zmiana brzmienia § 2 ust. 3 poprzez wydłużenie okresu trwania działania Studia podyplomowe do 28 lutego 2017 r. oraz terminu dokonywania refundacji kosztów studiów podyplomowych do 14 kwietnia 2017 r.;
2. zmiana brzmienia § 2 ust. 5 poprzez zmianę kwoty przewidzianej na realizację zadania
w budżecie projektu – tj. do kwoty 3 500 000,00;
3. zmiana brzmienia § 5 ust. 5 poprzez wydłużenie okresu przyjmowania dokumentów, będących podstawą do refundacji do dnia 15 marca 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Informacjami ogólnymi dotyczącymi refundacji studiów podyplomowych, Listą najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu kosztów studiów podyplomowych.

Bliższych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy DSO MS.
Anna Płachta
Główny specjalista
Departament Sądów, Organizacji
i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
tel. (22) 52 12 629
e-mail: Anna.Plachta@ms.gov.pl

Marek Dziadosz
Kierownik Projektu
Departament Sądów Organizacji
i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
tel. (22) 52 12 842
e-mail: Marek.Dziadosz@ms.gov.pl

Załączniki
Informacja ogólna dotycząca refundacji studiów podyplomowych - Ważne
Lista najcześciej popełnianych błędów przy rozliczaniu kosztów studiów podyplomowych - Ważne
Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych _tekst ujednolicony z dn. 18.02.2016
Załacznik nr 1 do regulaminu_Zakres merytoryczny studiów_2016
Załaczniki 2-7 do regulaminu -tekst ujednolicony 2016