scroll to top

Promocja projektu na spotkaniu Pełnomocników Koordynatora Krajowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych w Gdyni.

W dniach 1-3 czerwca 2015r. w Gdyni, odbyło się spotkanie sędziów – pełnomocników Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, gdzie przeprowadzono prelekcję dotyczącą projektu RFID. W ramach prezentacji wskazano najważniejsze cele i produkty projektu RFID, skupiając się na zaletach i efektywności nowego systemu.
Warto zaznaczyć, że prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy oczekują uruchomienia systemu RFID w sądach powszechnych.

3

4