scroll to top

Projekty NMF w numerze specjalnym Wrocławskich Studiów Sądowych

W specjalnym numerze Wrocławskich Studiów Sądowych, który został opublikowany z końcem 2015 r. ukazały się dwie publikacje dotyczące projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Publikacja „Zapewnienie skuteczności i sprawności administracyjnej sądów powszechnych w kontekście wdrożenia centralnej poczty elektronicznej, centralnego systemu usług katalogowych i uwierzytelniania oraz systemu zarządzania tożsamością” autorstwa mec. Anny Zalesińskiej oraz Kierownika projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” – Tomasza Januszkiewicza. Porusza ona zagadnienia związane z realizacją projektu z punktu widzenia prawnego oraz technicznego.

Publikacja “Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” autorstwa dr Sylwii Koteckiej – adiunkta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kierownika projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” – Jacka Połomskiego. Artykuł opracowano na podstawie dokumentów służących do ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID.

Gratulujemy autorom i zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji, która dostępna jest na stronie wydawnictwa Oficyny Prawniczej.