scroll to top

Programy kształcenia ustawicznego dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

współpracaW ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano:

1. Program Kształcenia Ustawicznego dla kadry zarządczej sądów powszechnych,
2. Program Kształcenia Ustawicznego dla pracowników sądów powszechnych (z wyłączeniem kadry zarządczej).

Program kształcenia ustawicznego określa jak efektywnie rozwijać kompetencje zawodowe, aby w sposób właściwy realizować zadania na poszczególnych stanowiskach.

W dokumencie szczegółowo określono pojęcie kształcenia ustawicznego i jego umiejscowienie w rozwoju organizacji, jakim są sądy powszechne.

Przy tworzeniu programu kształcenia ustawicznego przeanalizowano także specyfikę sądów powszechnych oraz zakres zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach. Opracowane profile kompetencyjne zostały stworzone na podstawie przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości badania i stanowią bazę dla opracowanych programów kształcenia ustawicznego.

Aby ułatwić świadome i efektywne planowanie rozwoju przedstawiono rekomendowane narzędzie diagnozy i rozwoju kompetencji, opisano dobre praktyki stosowane w zakresie rozwoju kompetencji w wybranych sądach powszechnych oraz opracowano katalog form i metod edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju pracowników sądów powszechnych, w celu osiągnięcia oczekiwanego poziomu kompetencji na danym stanowisku.

Przedstawiony program może stanowić materiał pomocniczy przy planowaniu szkoleń oraz podejmowaniu innych działań na rzecz rozwoju.

Programy Kształcenia Ustawicznego zostały udostępnione na platformie szkoleniowej ZSRK:

https://sapmppl01.zsrk.ms.gov.pl:53001/lso

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z przygotowanych programów i podnoszenia swoich kompetencji.