scroll to top

Powtórzenie zapytania ofertowego na zakup roll-up’ów

W wyniku przeprowadzonej w dniach 1-7 lipca br. procedury zamówienia publicznego (w formie zapytania ofertowego) wpłynęło 6 ofert, z których wyłącznie 1 oferta była ważna – spełniała wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym (została nadesłana wraz z załącznikami: informacją o parametrach technicznych roll-up’ów oraz projektem graficznym).

W związku z powyższym, Wydział V Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza ponownie do składania ofert wykonania projektu graficznego, oraz wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 sztuk jednakowych roll-up’ów dla projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dostępnym na: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6194,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym.html

Dodatkowych informacji udziela Agata Oklej, adres e-mail: Agata.Oklej@ms.gov.pl, tel.: 022 23 90 691.