scroll to top

Powtórna analiza rynku na kampanię promującą efekty realizacji Programu PL 16

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kampanię promującą efekty realizacji Programu Operacyjnego PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu szacowania” na e-mail: nmf@ms.gov.pl, do dnia 4 sierpnia 2016 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – kampania II tura

Formularz wyceny – kampania II tura

Ponadto informuję, że powyżej zamieszczone załączniki zawierają istotne zmiany w porywaniu z zamieszczonymi przy I turze analizy na kampanię, w szczególności zawierają rozszerzenie dotyczące organizacji kampanii radiowej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.