scroll to top

Powołanie Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu

Podpis, długopis

W dn. 24 września Minister Sprawiedliwości podpisał Decyzję w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu oraz Kierownika Projektu  “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach polityki edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanemu doświadczeniu możliwe będzie wdrożenie w szerszym zakresie dobrych praktyk opracowanych podczas realizacji wcześniejszego przedsięwzięcia.

Ewaluacja dotychczas realizowanego wsparcia (której wyniki przedstawione są w opisie projektu predefiniowanego „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”) wykazała, iż proponowane spotkania edukacyjne przyczyniają się do istotnego zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie.