scroll to top

Posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany

30  kwietnia odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany (ZOPP).

Spotkanie poświęcone jest kolejnej ocenie Wniosku aplikacyjnego projektu nr 3 „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” złożonego przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS.

Przypomnijmy , że w skład ZOPP wchodzą: przedstawiciele Operatora Programu – 2 osoby i eksperci zewnętrzni – przedstawiciele krajowego Punktu Kontaktowego – 2 osoby oraz 1 ekspert zewnętrzny wybrany w drodze otwartego naboru.