scroll to top

Posiedzenie Komitetu Współpracy w Norwegii

W dniu 15 września 2016 r. w Norwegii odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Partnera – Norweskiej Administracji Sądów w Trondheim. Poza gospodarzami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również za pośrednictwem wideokonferencji  przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego z Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciel Darczyńców z Biura Mechanizmów Finansowych.

Podczas posiedzenia omówiony został aktualny stan realizacji Programu, w tym stan wdrażania projektów, podsumowano również projekty, których realizacja już została zakończona. Przedstawiono także propozycję zagospodarowania powstałych oszczędności, dzięki którym być może  rozszerzony zostanie zakres realizacji jednego z projektów informatycznych.

Partner Programu wykazał duże zainteresowanie współpracą podczas przedsięwzięć organizowanych przez Operatora Programu, są to między innymi konferencja IT oraz konferencja promująca edukację prawną - planowane na ostatni kwartał 2016 roku oraz seminaria dla sędziów planowane na pierwszą połowę 2017 r.

W związku z kończącą się perspektywą Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, spotkanie było również okazją do przedstawienie propozycji współpracy na kolejną perspektywę 2014-2021.

Fot. MS