scroll to top

Posiedzenie Komitetu Współpracy w dniach 27-28 lutego

W dniach 27-28 lutego w Norwegii (Trondheim) odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu – przedstawiciele Operatora Programu, tj. polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Partnera Programu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądów.

Zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Komitet Współpracy powoływany jest dla programów operacyjnych wdrażanych w partnerstwie. Głównym jego zadaniem jest doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programu. W szczególności do zadań Komitetu należy m.in. doradztwo na etapie naboru projektów, wsparcie w poszukiwaniu partnerów projektów w Norwegii, dokonywanie okresowych przeglądów programu i doradztwo w zakresie zmian mogących usprawnić osiągnięcie zaplanowanych rezultatów i celów programu.

Podczas posiedzenia zorganizowanego w lutym członkowie Komitetu omówili m.in. postęp w realizacji Programu w 2013, niezbędne modyfikacje w projektach predefiniowanych, propozycje nowych obszarów współpracy dwustronnej. Dyskutowano również nad sposobami usprawnienia współpracy pomiędzy partnerami w ramach zarządzania Programem.