scroll to top

Kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy

17 czerwca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komitetu Współpracy w ramach programu Operacyjnego “Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości“.

Członkami Komitetu Współpracy jest dwóch przedstawicieli partnera programu z Norweskiej Krajowej Administracji Sądów oraz dwóch przedstawicieli MS z ramienia Operatora Programu.

W trakcie posiedzenia omówiony został aktualny stan wdrażania Programu, trudności w realizacji poszczególnych projektów oraz dodatkowe pola współpracy polsko-norweskiej w ramach szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.