scroll to top

Posiedzenie Komitetu Współpracy 7 maja 2015 r.

W dniu 7 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Współpracy dla Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Tym razem spotkanie odbyło się w Norwegii (Trondheim), w siedzibie Norweskiej Krajowej Administracji Sądów (NCA). W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu tj. przedstawiciele Operatora Programu – polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Partnera Programu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądów oraz Biura Mechanizmów Finansowych.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu omówili m.in. aktualny stan realizacji Programu, trudności w realizacji oraz niezbędne modyfikacje w projektach predefiniowanych oraz planowane na ten rok  propozycje w obszarze współpracy dwustronnej.