scroll to top

Posiedzenie Komitetu Sterującego w dniu 11.12.2014 – informacja

W dniu 11 grudnia 2014 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”.

Agenda posiedzenie KS obejmowała w szczególności:

  1. Aktualny stan realizacji Projektu, w tym omówienie ryzyk projektowych
  2. Omówienie szczegółowych założeń do OPZ , oraz omówienie i zatwierdzenie wniosku na usługi wsparcia przy opracowywaniu OPZ
  3. Omówienie aktualnego stanu realizacji w obszarze problematyki zapotrzebowania na zasoby osobowe w Projekcie

Na posiedzeniu Komitetu podjęto ustalenia dotyczące dalszych kierunków działań.

W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Operatora Programu.