scroll to top

Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu w dniu 29.10.2014 – informacja

” W dniu 29 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” .

W posiedzeniu Komitetu Sterującego uczestniczył przedstawiciel Operatora Programu:  „Poprawa skuteczności wymiaru Sprawiedliwości”

Na przedmiotowym posiedzeniu przedstawiano i omawiano: stan realizacji projektu, finansowanie projektu w części wynagrodzenia Kierownika Projektu oraz członków zespołu Projektowego (pracownicy sądów i pracownicy MS), a także ryzyka projektowe.

Komitet Sterujący zaakceptował zmiany w składzie Zespołu Projektowego (obsadzono 2 Vacat’y).