scroll to top

Poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika…”

PrzechwytywanieW związku z realizacją projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości uzyskania bezpłatnego poradnika „Przychodzi uczeń do prawnika…”. .

Poradnik przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Informację dotyczącą możliwości osobistego odbioru poradnika można uzyskać pod numerami telefonów: 22 23 90 649, 22 23 90 583 oraz pisząc na adres mailowy Sienkiewicz@ms.gov.pl

Mamy nadzieję, że materiały te staną się przydatnym narzędziem dydaktycznym.