scroll to top

Polska kolejny raz największym beneficjentem środków norweskich i EOG

NMF 2014-2021

Fot. BMF

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na nową perspektywę obejmującą okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami, 15 państw członkowski Unii Europejskiej otrzyma łącznie 2,8 mld euro.

Oprócz Polski państwami-beneficjentami funduszy norweskich i EOG, w nowym okresie finansowania będą: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Alokacja przewidziana dla naszego kraju wynosi 809,3 mln euro, co czyni z nas – po raz kolejny - największym beneficjentem tych funduszy. W ich drugiej edycji, na lata 2009-2014 Polska otrzymała 578,1 mln euro, czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r.

Priorytetami dla okresu finansowania 2014-2021 będą:

• innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,

• integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i redukcja ubóstwa,

• środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

• kultura, Społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy,

• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Proces konsultacji w sprawie sektorów i obszarów priorytetowych programu rozpocznie się pod koniec maja. Krótko po tym, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpi do negocjacji z każdym z państw-beneficjentów, aby uzgodnić, obszary  finansowanie w każdym kraju.

Więcej informacji tutaj.