scroll to top

Polscy i norwescy sędziowie w Radzie Europy

W dniach 10-11 stycznia br. polscy prezesi sądów okręgowych oraz sędziowie norwescy odwiedzili Radę Europy oraz siedzibę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wizytę zorganizował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (DWMPiC) w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z Radą Europy i Norweską Administracją Sądów finansowana w ramach projektu finansowanego ze środków norweskich. Styczniowe spotkanie sędziów było już drugim tego typu przedsięwzięciem – pierwsza wizyta miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. Łącznie w obu wizytach wzięło udział 32 polskich sędziów oraz 12 sędziów z Norwegii.

Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w wizycie wzięli udział przedstawiciele beneficjenta projektu, jak również przedstawiciele Operatora Programu “Budowanie Potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, w ramach którego projekt był realizowany.

W ciągu dwóch dni wizyty, uczestnicy odbyli szereg spotkań m.in. z Christosem Giakompulisem – Dyrektorem Departamentu Praw Człowieka w Radzie Europy, z prof. Krzysztofem Wojtyczkiem – polskim sędzią Trybunału, z Erikiem Møse – norweskim sędzią Trybunału, z przedstawicielem Europejskiej Komisji na rzecz Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) oraz z przedstawicielem Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (program HELP). Mieli również okazję uczestniczyć w rozprawie przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w sprawie Harkins przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Jednym z punktów programu była także wizyta sędziów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy.

Podczas spotkań miały miejsce ożywione dyskusje polskich oraz norweskich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w czasie których sędziowie mieli okazję wymienić swoje doświadczenia związane ze stosowaniem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na gruncie krajowym , a także dokonać porównania systemów prawnych funkcjonujących w obydwu krajach. Wizyta została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich uczestników.

Fot. MS