scroll to top

Podsumowanie projektu RFID w Krakowie

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Była to konferencja podsumowująca realizację projektu, gdzie omawiano szczegóły dostarczanych produktów jak również doświadczeń nabytych podczas realizacji całego przedsięwzięcia.

W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta, Operatora Programu PL 16 oraz członkowie zespołu projektowego, jak również przedstawiciele firmy COMARCH, która jest głównym wykonawcą w projekcie.

Uczestnicy, będący jednocześnie głównymi odbiorcami systemu w ramach projektu, mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania zarówno od Wykonawcy jak i od Zespołu projektowego.

Program konferencji obejmował szerokie spektrum realizacji projektu, między innymi w kontekście uprawnień Ministra Sprawiedliwości, który to temat został szczegółowo omówiony przez  panią Annę Zalesińską - Radcę prawnego w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa oraz członka zespołu projektowego. Natomiast przedstawiciel firm COMARCH  zaprezentował wybrane procesy biznesowe, stosowane w jednolitym systemie zarządzania aktami.

Szczegółami dotyczącymi wdrożenia projektu RFID podzielił się z gośćmi Kierownik projektu - pan Jacek Połomski, który  dokonał prezentacji nowych funkcjonalności systemu, omówił aspekty technologiczne oraz problemy jakie napotkane zostały podczas realizacji projektu. Jednym z istotniejszych problemów okazał się stan teczek, w których przechowywane są akta. Osoby zajmujące się oklejaniem teczek specjalistycznymi znacznikami niejednokrotnie napotykały na trudności związane  z  ich uszkodzeniami. Rozwiązaniem problemu okazały się wzmocnione teczki, które stosowane są w apelacji białostockiej.

Podczas konferencji obecni byli również przedstawiciele zespołu projektowego  projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych. Kierownik projektu pan Tomasz Januszkiewicz przedstawił  zalety świeżo uruchomionego systemu centralnej poczty elektronicznej (AD), a pani Barbara Owczarek przedstawiła ciekawą prezentację na temat systemu zarzadzania tożsamością (SZT). Prezentacje cieszyły się zainteresowaniem uczestników konferencji z uwagi na ciekawe możliwości i pozytywne skutki uruchomienia systemów w sądach.

Fot. MS i CKIS