scroll to top

Podsekretarz stanu z wizytą w Norwegii

W dniu 2 marca 2017 roku w Trondheim odbyło się spotkanie Pana Łukasza Piebiaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z Dyrektorem Norweskiej Administracji Sądów (NCA) Svenem Mariusem Urke.

Wizyta członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości podczas 5-letniej już współpracy, w ramach programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, pomiędzy Ministerstwem a NCA, odbyła się po raz pierwszy. Jak podkreślił Podsekretarz Stanu “w ciągu tych kilku lat udało nam się osiągnąć współpracę na wysokim poziomie”.

Podczas pierwszej części spotkania gospodarze przedstawili prezentację na temat systemu wymiaru sprawiedliwości funkcjonującego w Norwegii, ukazując tym samym różnice w systemach polskim i norweskim. Prezentacja wywołała dyskusje w kontekście planowanej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Kolejna część była poświęcona podsumowaniu współpracy dwustronnej i przedsięwzięć, które w ramach tej współpracy zostały zrealizowane na przestrzeni kilku lat partnerstwa pomiędzy instytucjami, m.in. w zakresie systemów informatycznych, mediacji czy praw człowieka.

W kolejnej części Pani Aleksandra Siemianowska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich przedstawiła propozycje projektów, które Ministerstwo planuje realizować w nowej perspektywie funduszy norweskich.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat możliwości współpracy instytucji w zakresie przedstawionych propozycji. Pan Sven Marius Urke podkreślił, że kluczowe dla dalszej współpracy jest porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a NCA.