scroll to top

Podsekretarz Stanu na konferencji „Nowoczesne metody zarządzania sądami”

IMG_2968W dniach 19-20 maja 2015 r. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Wojciecha Hajduka,  odbyła się konferencja „Nowoczesne metody zarządzania sądami”, organizowana przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, dyrektorzy sądów, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz eksperci z zakresu zarządzania.

Tematyka konferencji była poświęcona omówieniu założeń wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”,  zagadnieniom związanym z zarządzaniem jednostką organizacyjną sądownictwa oraz innym aspektom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W trakcie konferencji przedstawiciele Partnera Projektu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej – zaprezentowali doświadczenia w dziedzinie zarządzania sądami oraz polityk szkoleniowych w sądownictwie w Królestwie Norwegii.

Konferencja rozpoczęła cykl działań związanych z wdrażaniem projektu, na które składać się będą warsztaty problemowe dla kadry zarządczej w sądownictwie oraz szkolenia dla wybranych grup przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.